Vi ett allsidigt företag inom mark, anläggning- och transportbranschen. Tillsammans har vi många års erfarenhet inom området. Våra tjänster riktar sig till bygg- och entreprenörsföretag, kommuner och till privatpersoner. Vårt arbetsområde är framförallt Östergötland med omnejd, med koncentration på Linköping och Kinda. Trailertransporterna utförs i hela Sverige. Vi strävar efter en så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kör endast med miljöcertifierad fordon. Vi är medlemmar i ME maskinentreprenörerna och Åkeriföreningen.