Menzi Muck M545

Ledig (ÅÅÅÅMMDD)


Beskrivning

2015
12,5 ton
-
Lars Götesson
Det är en riktig ”klätterapa” som vi använder till buskröjning, trädklippning och grävning i svår terräng. Den här spindeln trivs bäst i sjökanter och branta sluttningar.

Kontaktuppgifter

Telefon:
070 - 396 79 60
Mejl:
lars@bjorkforsmaffian.se